Načítání obsahu...

SHARP CENTRUM Ostrava: Věříme, že podporovat vzdělávání má smysl

1.2.2015

SHARP CENTRUM Ostrava jako generální sponzor oslavy 60. výročí Čtyřlístku

Dětské centrum v Havířově letos oslavilo výročí 60 let od založení. Na oslavu se rozhodli uspořádat den otevřených dveří pro veřejnost s bohatým doprovodným programem. Dětské centrum proto oslovilo společnost SHARP CENTRUM Ostrava s žádostí o finanční pomoc. Vedení společnosti v čele s Milošem Völklem se rozhodlo žádosti vyhovět a stalo se generálním sponzorem celého dne.

Dětské centrum Čtyřlístek se otevřelo návštěvníkům

V úterý 23. září se Dětské centrum v Havířově otevřelo veřejnosti. Dopoledne bylo věnováno pouze prohlídkám, odpoledne byly pro návštěvníky připravené dvě divadelní představení. Na své si přišli jak děti, tak dospělí. Oslavy se zúčastnili současní i bývalí spolupracovníci a mnoho dalších hostů z řad odborníků i veřejnosti. Díky sponzorskému daru od společnosti SHARP CENTRUM Ostrava proběhl celý den za všeobecné spokojenosti všech zúčastněných.

Sponzorský dar pomohl pokrýt náklady při pořádání odborné konference

Stěžejní část sponzorského daru však Dětské centrum využilo na jinou událost. V rámci oslav výročí se rozhodlo věnovat jeden den vzdělávání. O dva dny dříve proto uspořádalo odbornou konferenci pro všechny pracovníky z oblasti sociálně-právní ochrany dětí. „Bylo to významné pracovní setkání, na kterém se sešli odborníci z řad oddělení sociálně-právní ochrany dětí, pobytových zařízení pro děti a ambulantních služeb pro rodiny s dětmi,“ řekla o celé konferenci vedoucí pracovnice z Dětského centra Čtyřlístek Simona Šostá Skovajsová. Je to právě finanční dar od společnosti SHARP CENTRUM Ostrava, díky kterému si mohli účastníci konference otevřít obzory a dozvědět se něco nového.

Na konferenci vystoupilo mnoho odborníků z oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Každý z nich měl připravený příspěvek na jiné téma. Účastníci za celý den mohli vyslechnout celkem sedm přednášek. Témata se věnovala například práci s pěstounskými rodinami, náhradní rodinné péči nebo reflexi aktuální koncepce sociálně-právní ochrany dětí. Společnost SHARP CENTRUM Ostrava věří, že všechna tato témata jsou velmi důležitá a jejich podpora proto měla smysl!

Společnost SHARP CENTRUM Ostrava se snaží neustále rozvíjet a posouvat dopředu. To stejné jsme chtěli dopřát i ostatním. I proto jsme se rozhodli finančně podpořit den otevřených dveří i odbornou konferenci Dětského centra Čtyřlístek. Věříme, že podporovat vzdělání má smysl a jsme rádi, že náš sponzorský dar pomohl Čtyřlístku zrealizovat jejich plány.